Suojakäsineet

Suojakäsineet


Suojaa kätesi!
Kädet ovat tärkein työkalusi. Suojaa kätesi, koska ne ovat useimmiten alttiina tapaturmille. Temrexin kattavasta suojakäsineiden valikoimasta löydät varmasti käyttötarkoitukseesi sopivat suojakäsineet. Käsineet suojaavat, helpottavat työskentelyä ja lisäävät tehokkuutta työssäsi.

Suojakäsineiden normit
Muutetut normit käsineitä varten tulivat voimaan 1.3.2004 alkaen. EU:n alueella on nyt voimassa tiukennetut työsuojelumääräykset, jotka määritellään puitedirektiivissä 89/391/ETY. Sen alla on aladirektiivejä, joita ovat mm.:

89/656/ETY: Henkilökohtaisten suojaimien käyttöä koskeva direktiivi, joka kohdistaa suuren vastuun työnantajille. Lyhyesti työnantajan on mm.
● tunnistettava riskitaso ja arvioitava vaaratekijät
● määriteltävä riittävän suojauksen edellyttämät ominaisuudet
● varmistettava, että käytettävät käsineet ovat vaatimusten mukaisia
● vertailtava ja arvioida eri vaihtoehtoja
● dokumentoitava suoritetut arvioinnit ja suojainvalinnan perusteet

89/868/ETY: Henkilökohtaisten suojaimien vaatimuksia koskeva direktiivi, joka jakaa suojakäsineet kolmeen kategoriaan riippuen riskistä ja vaarasta, jota vastaanniiden on suojattava, voimassa olevien CE-normien mukaisesti.

Kategoria 1 - Vain vähäisiltä vaaroilta suojaavat käsineet
Esimerkkejä tämän kategorian käsineistä ovat useimmat tavalliset työkäsineet sekä talouskäsineet, jotka suojaavat mm. miedoilta pesuaineilta ja vedeltä. Lämpimiä esineitä tai yli +50 °C lämpötiloja vastaan suojaavat käsineet kuuluvat myös tähän kategoriaan, samoin kevyisiin töihin, esim. puutarhaan tarkoitetut käsineet.

Kategoria 2 - Kaikki käsineet, joita ei ole luokiteltu kuuluvaksi kategoriaan 1 tai 3 Tähän kategoriaan luokitellaan käsineet, joita käytetään silloin, kun riskitason ei katsota olevan enää matala, mutta toisaalta ei hyvin korkea. Tässä vaaditaan, että käsineet ovat paitsi standardin EN 420 vaatimusten mukaisia, myös valtuutetun testauslaitoksen testaamia vähintään yhden lisästandardin vaatimusten mukaisesti sekä ilmoitetun laitoksen tyyppihyksymiä. Nämä käsineet on merkittävä piktogrammilla, joka osoittaa käsineiden suojaustason ilmoitettua riskiä vastaan.

Kategoria 3 - Suurelta vahingoittumisvaaralta ja -riskiltä suojaavat käsineet
Tämän kategorian käsineitä käytetään, kun on olemassa suuri riski vakavasta tai pysyvästä vammautumisesta, esim. erittäin syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Näiden käsineiden CE-merkintä edellyttää niiden testaamista valtuutetussa testauslaitoksessa ja lisäksi valmistuksen valvontaa. CE-merkin ja piktogrammin lisäksi vaaditaan myös nelinumeroinen koodi, joka kertoo jatkuvasta valvonnasta vastaavan laitoksen.


Työturvallisuuskeskus: suojakäsineiden valintaohjeSwehand laatua
Vain parhaimmat käsineemme kelpaavat Swehand-perheeseen. Kaikki Swehand-käsineet ovat hyväksytty kovissa sisäisissä ja ulkopuolisissa testeissä ja monien käsineiden testitulokset ovat jopa ylittäneet voimassaolevien normien vaatimukset.

Voiko markkinoiden parhaimmat käsineet olla vieläkin parempia?
Teemme yhteistyötä kaikissa valmistusvaiheissa - raaka-aineesta valmiiseen käsineeseen - voimme taata, että Swehand-käsine on aina korkealaatuinen. Tärkeä osa kehitystyössä on asiakkaillamme, heidän näkökantansa ja toivomuksensa ovat korvaamattoman tärkeitä kehitystyössämme. Pidämme lähtökohtana sitä, ettei mikään voi olla niin hyvää etteikö sitä voisi vieläkin parantaa! Kehitämme tuotteitamme askel askeleelta, jotta niistä tulisi vieläkin turvallisempia, mukavampia, kestävämpiä ja tarkoituksenmukaisempia.

Kattava valikoima
Swehand-perhe muuttuu koko ajan. Käsinevalikoima kasvaa, muuttuu, kehittyy ja vaihtaa nimeä, samalla kun joku vanha jäsen häviää valikoimasta. Jotta käsine 'istuisi kuin hanska' meille on ollut tärkeää saada Swehand-perheeseen sellaisia käsineitä, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Kun valitset suojausominaisuuksien, materiaalin, kestävyyden, istuvuuden ja muiden erikoisominaisuuksien välillä, löydät juuri Sinun työhösi sopivan käsineen. Jokaiseen työhön löytyy käsine ja (melkein) joka käteen.


Suojakäsineiden suunnittelija ja valmistaja
Tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen perehtyneet työryhmämme ja teknikkomme huomioivat aina käyttäjien tarpeet ja pyrkivät jatkuvasti tekemään uudistuksia, jotka parantavat käsineittemme soveltuvuutta erilaisiin työskentelyoloihin. Olipa kyse sitten uuden erikoistuotteen ominaisuuksien suunnittelusta tai vanhojen tuotteiden testauksesta, Perfect Fit-suojakäsineet pystyy täyttämään jokaisen ammattiryhmän odotukset.

Mukavuus, suojaus ja ergonomia
Varmistaaksemme käyttäjien parhaan mahdollisen turvallisuuden, suunnittelemme jokaista käyttötarkoitusta varten oman käsineen ja huomioimme erilaisten työskentelyolojen asettamat vaatimukset. Vankka kokemus eri teollisuudenalojen vaaroista takaa sen, että kaikki Perfect Fit:in suunnittelemat ja valmistavat suojakäsineet ovat mukavia, turvallisia ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivia. Kaikkien tuotantovaiheiden täydellinen hallinta varmistaa laadun tasaisuuden. Yhteistyö käyttäjien kanssa takaa, että käsineiden suunnittelussa huomioidaan erilaisiin ammatteihin liittyvät vaarat, ja niiden kestävyys on yleensä parempi kuin voimassa olevat standardit edellyttävät.


Worksafe | Granberg | Tegera | Swehand | North | Ansell | Honeywell | HexArmor | Guide | Kuumansuojakäsineet | Puuvillakäsineet

Paytrail
Suomen Vahvimmat AA 2018 Kauppalehti menestyjät 2018 Kauppalehti kasvuyritys 2018 Aito suomalainen

Temrex Oy, Jääsalontie 20, 90400 Oulu
Yhteystiedot | Rekisteriseloste | Toimitusehdot
Puh. 050 352 3689, sähköpostiosoite verkkokauppa@temrex.fi