Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla pelastussuunnitelma. Suunnitelma ennakoi ja ennaltaehkäisee uhkaavat vaaratilanteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka tehtävä on toimia työvälineenä rakennuksen omistajan, haltijan, toiminnanharjoittajan, ja muun yhteisön turvallisuutta kehittävässä työssä.

Pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelman niistä toimenpiteistä, joiden avulla suunnitelman tekijä pyrkii toiminnassaan ja rakennuksessaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä. Lisäksi suunnitelmassa on varauduttava omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Temrex Oy:n asiantunteva henkilökunta käy asiakkaan kanssa yhdessä läpi pelastussuunnitelman eri kohdat huomioiden mahdolliset vaaran paikat, laadimme suunnitelman ”käsikirjoituksen”sekä teemme piirustukset rakennuksesta sekä asemakaavasta.Lisäksi Temrex Oy hoitaa tarvittavan perehdytyksen ja koulutuksen.järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan


  

taloyhtiöiden pelastussuunnitelmat infoa | lisätiedot

Taloyhtiöiltä halutaan käytännön pelastussuunnittelua
20.4.2012 5:41 | 0 | STT
Isännöintiliitto patistelee taloyhtiöitä laatimaan pelastussuunnitelmia yhdessä asukkaiden kanssa. Yhteistyöstä määrää viime kesänä uudistunut pelastuslaki.

Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöiden hallitusten pitäisi ainakin lähettää asukkaille turvallisuuskysely ja järjestää talossa ja pihapiirissä turvallisuuskävely. Kävelyllä voi tutkia käytännön turvallisuusasioita, kuten poistumisteitä tulipalon varalta.

Lakiuudistuksen myötä pelastussuunnitelma on nyt laadittava sellaisiin asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme huoneistoa. Aiemmin velvoite koski yhtiöitä, jos samalla tontilla tai rakennuspaikalla oli yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa.

Pelastussuunnitelman laadinnasta vastaa taloyhtiön hallitus.

Jos taloyhtiöstä tällä hetkellä puuttuu tarvittava pelastussuunnitelma, se on laadittava kesäkuun loppuun mennessä. Jos taas pelastussuunnitelma on ollut jo olemassa, se pitää päivittää uuden lain mukaiseksi viimeistään ensi vuoden kesäkuun lopulla.

Yrityksiä ja yhdistyksiä edustava Isännöintiliitto kattaa yli kaksi kolmasosaa Suomen isännöinnistä.

 

 


  

Maatalouden pelastussunnitelma | lisätiedot

Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Maatilojen toimintaympäristössä on useita riskiä lisääviä tekijöitä ja olosuhteet ovat haastavat esim. sähkölaitteiden kestävyydelle. Myös pitkät välimatkat saattavat vaikeuttaa pelastustoimen saapumista palopaikalle. Tällöin ennaltaehkäisy ja alkusammutus nousevat suureen rooliin. Taloudellisten investointien lisäksi suurpalossa voi tulla useita tuotantoeläinten menetyksiä, ja kokonaismenetykset voivat nousta todella suuriksi.

Tärkein asia maatilojen suurpalojen ehkäisyssä on omatoiminen varautuminen, Pelastussuunnitelman huolellinen ja asiantunteva laatiminen, alkusammutusvälineiden varmistaminen sekä ihmisten ja eläinten pelastamisen harjoittelu. Erityisesti tulee kiinnittää huomio ennaltaehkäisyyn ja ajanmukaisen alkusammutusvälineistön kunnossapitoon, jotta suurilta vahingoilta ja menetyksiltä vältyttäisiin. Tärkeä osa nykypäivän maatilan turvallisuutta on myös asianmukaiset näytteenottoon perustuvat palovaroitinjärjestelmät.

 

590.00 €


Paytrail
Temrex Oy : Suomen Vahvimmat AA 2019 Temrex Oy : Kauppalehti menestyjät 2019 Temrex Oy : Kauppalehti kasvuyritys 2019 Temrex Oy : Aito suomalainen

Temrex Oy, Jääsalontie 20, 90400 Oulu
Yhteystiedot | Rekisteriseloste | Toimitusehdot
Puh. 050 352 3689, sähköpostiosoite verkkokauppa@temrex.fi