Paloturvallisuus

Sammutinhuolto ja -tarkastus

Kohteeseen sopiva ja varmasti toimiva sammutin on perusedellytys paloturvallisuudelle. Helpoin tapa varmistua sammuttimen toimintakunnosta on kutsua paikalle Temrexin asiantuntija. Tarkastamme kaikki sammuttimet mallista riippumatta ja huolehdimme että jo laissakin vaaditut tarkastukset sekä huollot tehdään jatkossakin ajallaan.

Halutessasi voit käyttää sammuttimesi myös meidän liikkeessä Jääsalontiellä, tarkastamme sen kahvikupin juodessasi.

Käsisammuttimien tarkastusväli on käyttöolosuhteista riippuen 1-2 vuotta ja huoltoväli sammutinmallista riippuen 10 vuotta.

Suoritamme tarkastukset sekä huollot aina lain ja valmistajien antamien ohjeiden mukaan.

Huolehdimme myös:
   - Sammuttimien lisäykset ja uusimiset
   - Sammuttimien kiinnitys ja sijoitus
   - Seinätelineiden ja kaappien asennus
   - Palokaluston opastemerkintöjen asennuksesta

Pikapalopostien tarkastus ja huolto

Pikapaloposti on nykyään olennainen osa monen kiinteistön paloturvallisuutta. Jotta pikapaloposti toimii tarvittaessa luotettavasti, se tulisi tarkastaa ja koeponnistaa määräajoin.

Pikapalopostit ovat aiheuttaneetkin useita kalliita vesivahinkoja, esimerkiksi viallisten suuttimien tai tiivisteiden vuoksi. Vastaan tulee säännöllisesti myös paloposteja, joihin vettä ei edes tule!

Helpoin tapa varmistua palopostisi toimivuudesta ja luotettavuudesta on kutsua paikalle Temrexin asiantuntija. Tarkastamme ja koeponnistamme kaikkien valmistajien pikapalopostimallit ja huolehdimme että toimenpiteet tehdään jatkossakin ajallaan.

Pikapalopostien tarkastus ja koeponnistus tehdään aina lainsäädännön (EN671-3) ja valmistajien edellyttämällä tavalla, ja toimenpiteistä laaditaan kirjallinen pöytäkirja, josta jää myös merkinnät pikapalopostiin.

Meiltä onnistuu myös:
   - Palopostien uusiminen ja lisääminen
   - Maatalouteen ja teollisuuteen soveltuvat rosterimallit
   - Opastemerkit
   - Varaosat

Väestönsuojien tarkastus ja huolto

Uusittu pelastuslaki ei enää edellytä pelastuslaitoksia tekemään tarkastuksia, joten väestönsuojan hoitaja vastaa, että suojan laitteet ja varusteet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Vaivattomin tapa väestönsuojan huoltoon on kutsua paikalle Temrex asiantuntija, tarkastamme kaiken tyyppiset väestönsuojat ja varmistumme että ne ovat asianmukaisessa kunnossa, nyt ja tulevaisuudessa. Suoritamme myös väestönsuojien tiiveyskokeita, joka tulisikin tehdä 10 vuoden välein. Koulutettu väestönsuojan tarkastajamme tekee tiiveyskokeen teknisten vaatimusten mukaisesti, laatii väestönsuojan tarkastuspöytäkirjan ja toimenpide-ehdotukset. Suoritamme kaikki väestönsuojien tarkastukset valmistajien ja säädösten mukaisesti. Toimenpiteistä laaditaan myös aina kirjallinen pöytäkirja joka toimitetaan automaattisesti pelastusviranomaisille.

Väestönsuojan huolto on tärkeä osa kiinteistön kokonaisvaltaista huoltoa. Väestönsuojan huollon laiminlyöminen voi aiheuttaa kalliita tuhansien, jopa kymmenien tuhansien eurojen korjaustoimia. Teemme kiinteistöjen väestönsuojiin ennakoivia huoltotoimia ja varmistamme vuosihuollolla, että väestönsuojan tekniset laitteistot on otettavissa käyttöön 72 tunnin kuluessa määräysten mukaisesti.

Hankimme sovittaessa myös vanhenneiden materiaalien tilalle uudet tarvikkeet. Kauttamme saa myös tarvikkeet uusiin väestönsuojiin!

Palovaroitinjärjestelmät maatalouteen

Temrex Oy;llä on pitkän linjan kokemus maatalouksien palovaroitinjärjestelmistä. Olemme asentaneet satoja järjestelmiä ympäri Suomea ja täten Suomen eniten maatalouksien palovaroitinjärjestelmiä toimittanut yritys.

Kauttamme saat luotettavan maatalouteen suunnitellun, Norjalaisen Icas IRS-3 järjestelmän ”avaimet käteen” periaatteella toimitettuna.

Palovaroitinjärjestelmä maatilalla auttaa havaitsemaan tulipalon ensimmäisten minuuttien aikana syttymisestä ja antaa aikaa alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen.

ICAS IRS-3 maatilan palovaroitinjärjestelmä on kehitetty kestämään eläinsuojien vaativat olosuhteet ja antamaan hälytyksen alkavasta palosta. Järjestelmä on varustettu ns. esisuodattimilla, jotka takaavat luotettavan toiminnan ja pitkän huoltovälin.

ICAS IRS-3 yhdistettynä gsm-robottipuhelimeen tai rikosilmoitinkeskukseen, soittaa ja lähettää tekstiviestin hälytyksen tullessa, jopa 10 ennalta määrättyyn numeroon. Järjestelmällä on mahdollisuus ohjata myös mm. eläinsuojan ja rehuvaraston välisiä palo-ovia, moottoreita yms.  Lisäksi pystymme järjestämään hälytykset myös alkavista tulipaloista ns. lämpöilmaisimen avulla.

Suojatun rakennuksen palovakuutuksesta on mahdollisuus saada alennusta. Tarkista alennuksen suuruus omasta vakuutusyhtiöstäsi, yleensä noin 20 %.

Kauttamme saa myös varaosat ja huollot maatalouksien palovaroitinjärjestelmiin.

Meiltä myös maatilojen / maatalouden pelastussuunnitelmat.

Koulutukset ja konsultointi

Kattava turvallisuus syntyy ennakoimalla mahdolliset riskit ja varautumalla niihin henkilökunnan perehdyttämisellä. Olipa kyseessä lain velvoittama korttikoulutus, tai haluatte esimerkiksi teille räätälöidyn poistumisharjoituksen, se onnistuu!

Temrexin valikoimaan kuuluvat esimerkiksi seuraavat koulutukset:
   - Tulityökurssit
   - Alkusammutuskoulutukset
   - Poistumisharjoitukset
   - Pelastussuunnitelman perehdytys / Yleinen turvallisuuskoulutus
   - Turvallisuuskävelyt
   - Putoamissuojainten käyttökoulutus

Katso tulityökortti- ja työturvallisuuskortti- koulutuksien aikataulut tästä

Kauttamme saat myös turvallisuusalan konsultointia, ota rohkeasti yhteyttä!

Turvallisuusasiantuntija:

Mikael Kurttila
p. 050 5919 335
mikael.kurttila@temrex.fi

Palokatkoasennukset

Hyvin monessa kiinteistössä piilee paloriski josta moni ei edes tiedä.

Kohdassa, jossa kaapelit tai putket viedään rakennuksen lattian, seinän, vesikaton tai väliseinän läpi, on läpivienti tiivistettävä siten, että rakennuksen osalle vaadittu palotekninen luokka pysyy vähintään samana kuin ilman läpivientiä. Palokatkot jäävätkin siis usein tekemättä kiinteistöjen sähkö- ja putkitöiden jälkeen.

Palokatkojen ylläpidossa vastuu on aina kiinteistön omistajalla tai haltijalla, oli viranomainen tarkastanut sen tai ei.

Palokatko on olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. Temrex Oy:n asiantuntijat toteuttavat haastavammatkin palokatkoasennukset tinkimättömällä ammattitaidolla ja laadukkaimmilla tuotteilla. Palokatkoasennuksista tehdään aina merkinnät palokatkon kohdalle, jolloin se on helposti tunnistettavissa. Tarvittaessa teemme myös raportin kohteeseen tehdyistä palokatkoista, joka voidaan toimittaa pelastusviranomaisille.

Pelastussuunnitelmien laadinta ja päivittäminen

Tärkeä osa turvallisuuden edistämisessä on laatia ja pitää ajan tasalla pelastussuunnitelma. Suunnitelma ennakoi ja ennaltaehkäisee uhkaavat vaaratilanteet. Pelastussuunnitelma on asiakirja, jonka tehtävä on toimia työvälineenä rakennuksen omistajan, haltijan, toiminnanharjoittajan, ja muun yhteisön turvallisuutta kehittävässä työssä.

Pelastussuunnitelman tulee sisältää suunnitelman niistä toimenpiteistä, joiden avulla suunnitelman tekijä pyrkii toiminnassaan ja rakennuksessaan ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä. Lisäksi suunnitelmassa on varauduttava omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät.

Temrex Oy toteuttaa kiinteistöjen, maatilojen / maatalouksien ja tapahtumien pelastussuunnitelmat selvässä, mutta hyvin kattavassa muodossa. Pelastussuunnitelman laadintaan sisältyy aina asiantuntijamme kohteessa suoritettu käynti, jossa mahdolliset turvallisuustekijät voidaan ottaa huomioon tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Pelastussuunnitelmasta toimitetaan fyysiset- sekä paperiversiot.

Savunpoistoluukkujen huolto- ja tarkastus

Temrex Oy huoltaa ja tarkastaa kiinteistöjen savunpoistoluukut. Savunpoistoluukkujen toiminta on välttämätön tulipalotilanteessa vahinkojen vähentämiseksi. Savunpoistoluukkujen toiminta onkin tärkeä osa kiinteistön paloturvallisuutta.

Laitevalmistajat määrittävät käyttö- ja huolto-ohjeissaan huoltovälin. Yleisin huoltoväli on yksi vuosi.

Huollamme ja tarkastamme kaikkien valmistajien savunpoistoluukut.

Poistumisreittien merkintä ja poistumistietaulut

Hätätilanteessa jokainen sekunti on tärkeä. Hyvin merkityt ja oikein suunnitellut poistumistiet ovat tällöin ensiarvoisen tärkeitä nopeaan ja turvalliseen poistumiseen.

Helppo tapa varmistua poistumisreittiesi asianmukaisuudesta on kutsua paikalle Temrexin asiantuntija. Asennamme poistumismerkinnät ja muut turvallisuusalan opasteet kaikenlaisiin kohteisiin. Tarkastamme myös samalla että, kohteen aiemmat merkinnät ovat kunnossa.

Erikoisuutenamme ovat kohteeseen räätälöidyt jälkivalaisevat poistumistietaulut joista selviää esimerkiksi seuraavat asiat:
   - Oikea poistumisreitti tilasta johon taulu on asennettu
   - Ensiaputarvikkeiden sijainti
   - Sammutuskaluston sijainti
   - Kokoontumispaikan sijainti
   - Toimintaohjeet onnettomuuden varalle

Poistumistietaulut ovat erinomainen keino yleisen turvallisuustason parantamiseen ja oiva apu perehdytyksen tehostamisena. Suosittuja käyttökohteita ovat esimerkiksi:
   - Oppilaitokset
   - Virastot
   - Terveyskeskukset
   - Kauppakeskukset
   - Liiketilat
   - Toimistot
   - Hotellit

Tyylikkäät alumiinikehykset takaavat että taulu sopii monenlaisiin rakennusympäristöihin. Jälkivalaiseva pohja takaa taulun näkyvyyden myös pimeässä.

Tilaa tarkastus tai huolto

Yhteyshenkilö:
Yritys:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarkastus tai huolto:
Viesti: