REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Temrex Oy
Jääsalontie 20
90400 Oulu
Y-tunnus: 1862512-1
Puh: 050 464 0910 / Kati Lumijärvi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Anu Kurttila. Sähköpostiosoite: anu.kurttila@temrex.fi

3. Rekisterin nimi
Tanssikoulu Matleena - Temrex Verkkokauppa - asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköpostiosoite
- tilauksiin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkokaupan asiakkaasta ne tiedot, jotka henkilö itse ilmoittaa ja jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esim. tilauksiin liityvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Etusivu | Toimitusehdot | Rekisteriseloste
© 2021 Tanssikoulu Matleena - Temrex Verkkokauppa