Koulutukset

Temrex Oy on monipuolinen koulutusten järjestäjä. Koulutuksia järjestetään ns. yleisinä koulutuksina tai 5-30 hengelle erillisinä koulutuksina. Koulutuksia voidaan järjestää myös esim. virkistyspäivän yhteyteen, vaikka lauantaina.

Koulutukset pidetään lähtökohtaisesti suomeksi, mutta pyynnöstä ne voidaan järjestää myös englanniksi.

Temrex Oy on Turvapuisto Pohjois-Suomen perustajäseniä. Koulutuksia voidaan järjestää myös puistossa, jossa meillä on oma alkusammutusrasti.

Tulityökurssit / Tulityökortti

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelevällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökurssilla opitaan ennaltaehkäisemään tulitöistä aiheutuvia onnettomuuksia. Lisäksi perehdymme kurssilla keskeiseen tulitöitä ohjaavan lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä eri osapuolten vastuihin ja velvollisuuksiin. Kurssin jälkeen ymmärrät myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen ja ennen kaikkea, osaat tehdä tulityöt turvallisesti! Kurssiin sisältyy lisäksi kattava käytännön alkusammutus- ja suojausharjoitus. Uusi tulityökortti (2016) yhdisti tulityökorttikoulutuksen sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksen.

Uusi tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

119 € Hintaan sisältyy kahvit, lounas, kurssikirja sekä tulityökortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Tarvittaessa saat koulutuksen jälkeen väliaikaisen todistuksen. (Suomenkielisten kurssien hinta, kysy hinta englannin kielellä järjestetyille kursseille)

Tulityökortit toimitetaan noin 2 viikon jälkeen kurssin suorittamisesta.

Tulityökortti on voimassa 5 vuotta. Tulityökortti uusitaan käymällä viiden vuoden välein 8 tuntia kestävä tulityökurssi.

Tulityöluvan myöntäjällä on oltava voimassa oleva tulityökortti. On myös suositeltavaa, että tulityövartijalla on voimassa oleva tulityökortti.

Katso tulityökurssien aikataulut tästä

Ilmoita itsesi/ryhmäsi tulityökurssille tai kysy lisää tulityökurssista!

Työturvallisuuskortti -koulutus

Työturvallisuuskorttikoulutus antaa työntekijälle perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Työturvallisuuskortti sopii kaikille alasta riippumatta, mutta se on erityisen tärkeä teollisilla työpaikoilla. Työturvallisuuskortin ovat kehittäneet suomalaiset teollisuusyritykset yhdessä työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • Tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • Antaa perustietoa työsuojelusta
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • Herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • Pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita
 

99 € Hintaan sisältyy kahvit, lounas, kurssikirja sekä työturvallisuuskortti koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta. Tarvittaessa saat koulutuksen jälkeen väliaikaisen todistuksen. (Suomenkielisten kurssien hinta, kysy hinta englannin kielellä järjestetyille kursseille)

Työturvallisuuskortit toimitetaan noin 2 viikon jälkeen kurssin suorittamisesta.

Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta. Työturvallisuuskortti uusitaan käymällä viiden vuoden välein 8 tuntia kestävä työturvallisuuskurssi.

Katso työturvallisuuskorttikoulutuksien aikataulut tästä

Ilmoita itsesi/ryhmäsi työturvallisuuskorttikoulutukseen tai kysy lisää työturvallisuuskortista!

Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein.

Alkusammutuskoulutus

Mitä tehdä tulipalon syttyessä?

Alkusammutuskoulutuksessa perehdytään muun muassa työpaikan tulipaloriskeihin, niiden ennaltaehkäisyyn sekä sammuttamiseen. Koulutus ja käytännönharjoitukset pyritään aina räätälöimään asiakkaan tarpeen mukaan. Koulutus yksityisille tai yrityksille alasta riippumatta ja sen tarkoituksena on laajentaa alkusammuttamisen osaaminen kansalaistaidoksi.

Koulutukseen sisältyy tunnin mittainen teoriaosio, sekä käytännönharjoitus johon kuuluvat seuraavat harjoitteet:

 • Sammutuspeitteen käyttö
 • Palavan henkilön sammuttaminen
 • Käsisammuttimen käyttö
 • Pikapalopostin käyttö
 

Koulutukseen voi sisällyttää myös ylimääräisiä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi poistumisharjoituksen.

Halutessanne saatte koulutuksen suoritettuanne viisi vuotta voimassa olevan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän AS1-kortin

Ilmoita itsesi/ryhmäsi alkusammutuskoulutukseen tai kysy lisää alkusammutuskoulutuksista!

Korkealla työskentelyn ja putoamissuojainten käytön koulutus

Milloin työhön liittyy putoamisvaara? Miten valitsen korkeanpaikantyöskentelyyn sopivan työvälineen? Mitä tulee ottaa huomioon työvälineiden käytössä, kunnossapidossa, tarkastuksessa ja muussa toiminnassa? Millaiset valjaat, millaiset köydet, ja miten niitä huollan? Näihin kaikkiin saat vastauksen putoamissuojain koulutuksessamme. Koulutus sisältää sopivan sekoituksen teoriaa ja käytännön harjoittelua ja se soveltuu kaikille putoamisvaarallisessa ympäristössä työskenteleville. Koulutuksen tavoitteena on antaa työntekijöille osaamista ja lisävarmuutta korkealla työskentelyyn ja putoamissuojainten käyttöön.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

 • Työturvallisuuslaki korkealla työskentelyn osalta
 • Putoamissuojainten laitetekniikka
 • Köysien ominaisuuksia ja kunnon tarkistus
 • Oikeanlaiset kiinnittäytymistekniikat
 • Laskeutumisen perusteet
 

Koulutuksen laajuus räätälöidään tarpeen mukaan.

Ilmoita itsesi/ryhmäsi korkealla työskentelyn ja putoamissuojainten käytön koulutukseen tai kysy lisää!

Yrityksen räätälöity turvallisuuskoulutus

Hyödynnä kattavaa turvallisuusalan kokemustamme! Yrityksen räätälöidyssä turvallisuuskoulutuksessa keskitymme ennen kaikkea yrityksenne riskeihin ja niiden hallintaan. Koulutuksen tavoitteena on pyrkiä hallitsemaan yrityksen riskejä, kehittää työntekijöiden turvallisuusajattelua ja varmistaa, että jokainen työntekijä osaa toimia oikein vaaratilanteen sattuessa.

Koulutuksen keskeisiä koulutuskokonaisuuksia voi olla esimerkiksi:

 • Paloturvallisuus ja alkusammuttaminen
 • Turvallinen poistuminen ja evakuointi
 • Työturvallisuus
 • Uhkatilanteiden hallinta
 • Pelastussuunnitelman perehdyttäminen
 

Räätälöityä turvallisuuskoulutusta varten suoritetaan kohteen riskikartoitus, jotta koulutuksessa voidaan keskittyä relevantteihin riskeihin ja ongelmakohtiin. Räätälöidyt turvakoulutukset pidetään yleensä 4 tunnin mittaisina ja ne sisältävät käytännön harjoittelua.

Temrex on myös Pohjois-Suomen Turvapuiston perustajajäsen ja halutessanne koulutus voidaan järjestää turvapuistokierroksena!

OTA YHTEYTTÄ JA SUUNNITELLAAN TEIDÄN TARPEISIIN SOPIVA TURVALLISUUSKOULUTUS!

Anu Kurttila
p. (08) 520 8919
anu.kurttila@temrex.fi

VALLITSEVAN TILANTEEN JOHDOSTA KOULUTUKSET PERUTTU TOISTAISEKSI

Ilmoittaudu kurssille

Yhteystiedot (pakollinen)
Tähän osoitteseen tulee vahvistus ilmoittautumisesta.
Kurssi (pakollinen)
Lisätiedot (valinnaiset)